Cluster Containment AreaSr. Area Map/Download
1 ભાવનગર શહેરમાં માસ્ક ન પહેરનાર વ્યક્તિને રૂ.૨૦૦નો દંડ Download
2 ધાર્મિક/ઉપાસના સ્થળો માટેના વિશેષ નીવારાત્મક પગલા તા.૦૭/૦૬/૨૦૨૦ Download
3 મોલ્સ,હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ-આતિથ્ય એકમો માટેની Standard Operating Procedure-SOP અંગેનો ગુજરાત સરકારનો હુકમ તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૦ Download
4 ભાવનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના માઈક્રો ક્લસ્ટર ઝોનની વિગત Download
5 સાંઢીયાવાડ (રૂવાપરી), કાઝીવાડ, કાછીયાવાડ, મોમનાવાડ, વોરાવાડ, ભીલવાડા અને જમનાકુંડ (જાહેરનામું) Download
6 વડવા સીદીવાડ, અમીપરા, માઢીયાફળી, શેલારશાહ રોડ અને લાકડીયાવાડ (જાહેરનામું) Download
7 Oder Under Regulation 11 for Wearing Masks Download
8 Oder Under Regulation for Providing Senitizers Download
9 ભરતનગર વિસ્તારમાં આવેલ ધાવડીમાતાના મંદિર પાસે, ઘોઘા જકાતનાકા અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારને કોરોનટાઇન વિસ્તારમાંથી મુક્ત કરવા બાબતનું જાહેરનામું Download
10 Proposed Containment Areas of Bhavnagar Municipal Corporation Download
11 જાહેરનામું-ગુજરાત સરકાર-આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગાંધીનગર. પરિપત્ર ક્રમાંક:-એનસીવી-૧૦૨૦૨૦-એસ.એફ.એસ .૮-ગ તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૦ Download