Cluster Containment AreaSr. Area Map/Download
1 Permission Letter Under The Epidemic Diseases Act, 1897 Download
2 List of specified Comorbidities for determination of eligibility of citizens in age group 45 to 59 years Download
3 ભાવનગર શહેરમાં માસ્ક ન પહેરનાર વ્યક્તિને રૂ.૨૦૦નો દંડ Download
4 ધાર્મિક/ઉપાસના સ્થળો માટેના વિશેષ નીવારાત્મક પગલા તા.૦૭/૦૬/૨૦૨૦ Download
5 મોલ્સ,હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ-આતિથ્ય એકમો માટેની Standard Operating Procedure-SOP અંગેનો ગુજરાત સરકારનો હુકમ તા.૦૬/૦૬/૨૦૨૦ Download
6 ભાવનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારના માઈક્રો ક્લસ્ટર ઝોનની વિગત Download
7 સાંઢીયાવાડ (રૂવાપરી), કાઝીવાડ, કાછીયાવાડ, મોમનાવાડ, વોરાવાડ, ભીલવાડા અને જમનાકુંડ (જાહેરનામું) Download
8 વડવા સીદીવાડ, અમીપરા, માઢીયાફળી, શેલારશાહ રોડ અને લાકડીયાવાડ (જાહેરનામું) Download
9 Oder Under Regulation 11 for Wearing Masks Download
10 Oder Under Regulation for Providing Senitizers Download
11 ભરતનગર વિસ્તારમાં આવેલ ધાવડીમાતાના મંદિર પાસે, ઘોઘા જકાતનાકા અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારને કોરોનટાઇન વિસ્તારમાંથી મુક્ત કરવા બાબતનું જાહેરનામું Download
12 Proposed Containment Areas of Bhavnagar Municipal Corporation Download
13 જાહેરનામું-ગુજરાત સરકાર-આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગાંધીનગર. પરિપત્ર ક્રમાંક:-એનસીવી-૧૦૨૦૨૦-એસ.એફ.એસ .૮-ગ તા.૧૯/૦૫/૨૦૨૦ Download